קמין תלוי

Suspended fireplaces look spectacular and will transform your architectural interior, bringing elegance, character and style, as well as more light and transparency when free hanging fireplaces are in glass. Suspended fireplaces designs are minimalist, adding a creative and stunning accent to contemporary interior. Our hanging fireplaces will become a centrepiece in your home, a fire sculpture adding personality to…

קמין זכוכית מודרני מעוצב בהזמנה אישית

קמין זכוכית מודרני מעוצב בהזמנה אישית | BLOCH DESIGN. קמין, או 'אח', מגיע בשתי תצורות עיקריות: כקמין בנוי כגומחה וקמין שהינו יחידה עצמאית- 'Stand Alone'. שני הסוגים דורשים תכנון לפני התקנה, ולכן בדרך כלל משלבים אותם במהלך בניה או שיפוץ יסודי. במקור היה הקמין מבוסס על אש גלויה שמקורה בשריפה של בולי עץ. הקמין המודרני…

A fireplace increases property value

Regardless of the architecture, style and size of a property, fireplaces are certain to remain a major asset. In a survey recently conducted, real estate agents said that it was a huge drawback if an old house had had its fireplaces removed. They stressed that fireplaces had to be in keeping with the house for them to add real value….